Jak na rozvoj firmy?

Tři mušketýři román francouzského spisovatele Alexandra Dumase staršího, asi představovat nemusím. Románová trilogie D’Artagnana a jeho tří přátel mušketýrů Athose, Porthose a Aramise je takovým můstkem k mému tématu. Já bych si dovolil pouze vypůjčit mušketýry a pro potřebu dnešních firem vybral jinou trojici mušketýrů, kterými jsou tutor, mentor a ambasador.

Právě vliv těchto tří mušketýrů má často zásadní vliv na fungování společnosti. Každý bojuje trochu na jiné úrovni firmy, s různými zadáními, ale všichni se stejným cílem. Zdolávat překážky, rozvíjet a bojovat v každodenním podnikatelském životě.

Celý článek:Jak na rozvoj firmy? Tyhle tři mušketýry potřebuje každá úspěšná firma

Jak na rozvoj firmy? Tyhle tři mušketýry potřebuje každá úspěšná firma

Tři mušketýři román francouzského spisovatele Alexandra Dumase staršího, asi představovat nemusím. Románová trilogie D’Artagnana a jeho tří přátel mušketýrů Athose, Porthose a Aramise je takovým můstkem k mému tématu. Já bych si dovolil pouze vypůjčit mušketýry a pro potřebu dnešních firem vybral jinou trojici mušketýrů, kterými jsou tutor, mentor a ambasador.

Právě vliv těchto tří mušketýrů má často zásadní vliv na fungování společnosti. Každý bojuje trochu na jiné úrovni firmy, s různými zadáními, ale všichni se stejným cílem. Zdolávat překážky, rozvíjet a bojovat v každodenním podnikatelském životě.

Stíny rodinných firem. Předání rodinné firmy je výzva

Nový článek je tu pro vás:
Mezi mé hlavní klienty patří rodinné firmy, tak nějak mně přirostly k srdci. Od roku 2010 jsem s některými prošel velký kus cesty. To, co nás ale nyní začíná postupně tlačit je čas. Většina mých klientů se dostává do období, kdy už sil není tolik, a přitom je dnešní doba tak turbulentní, plná změn a vyžaduje zcela nové přístupy a možná i nové výzvy.
Celý článek: https://www.kmosek.com/stiny-rodinnych-firem-predani-rodinne-firmy-je-vyzva/
#nastupnictvi #nastupnictvivrodinnefirme #rodinnafirma #rodinnenastupnictvi

HR marketing je klíč k získání loajálních zaměstnanců

Dobrý HR marketing je pro vás jedinou možností, jak nalézt a udržet vaše lidi.

Opakující se pohovory, nezaplněná pracovní místa. Stav, kdy nábor nebere konce. Náklady do inzertních portálů rostou a stále se neobjevují ty, které hledáte. Dostáváte se do několika situací. První je ta, že životopisu vám přicházejí, ale jsou slabé, uchazeči s nízkou kvalifikací nebo mimo váš obor a mohl bych pokračovat. Druhá varianta je tak, kdy máte kvalifikované uchazeče, ale nezapadají vám do firemní kultury. Třetí a dnes ta nejhorší je, že vám odcházejí v průběhu zkušební doby nebo do jednoho roku.

Ptáte se proč? Mám odpověď: „Vaše firma nemá duši!“

Ano, všichni víme, že je obrovský nedostatek lidí na trhu práce, ale co ti, které ve firmě už máte nebo jak to celé zařídit, udělat a vyřešit, aby to vše zase fungovalo?

Firem, které nabízí benefity, jako je týden dovolené navíc, stravenky, mobil či počítač je na trhu spousta. Na mnoha pozicích jsou tyto „benefity“ již standardem a nikoho nepřekvapí. Vaše značka, a ještě když to upravíme na vaše zaměstnavatelská značka, je to, co uchazeče láká. Značka není jen logo nebo webové stránky, firemní nápis na budově. Nejsou to jen vaše obraty a pobočky, je to také pověst, firemní kultura a hodnoty o kterých se mluví a které se vnímají.

Dnešním a hlavním úkolem HR marketingu je vytvořit kvalitní zaměstnavatelskou značku firmy směrem k uchazečům a zaměstnancům a jeho prostřednictvím i velice zdatně komunikovat směrem dovnitř a ven. Díky tomuto nástroji pak nalákat dostatek schopných a loajálních kandidátů a také poskytnout stávajícím zaměstnancům podmínky ke spokojenosti a motivaci.

Pojem marketingový mix v HR marketingu je stejný. Segmentace trhu se ovšem vztahuje na cílovou skupinu potenciálních uchazečů. Produktem je konkrétní pracovní místo nebo oddělení. Cenou je pro vás výkon, který zaměstnanec pro firmu vytváří a produkuje. A poslední P je promotion zahrnuje vše, co od vás chtějí uchazeči slyšet.


HR marketing je cesta k vašemu úspěchu

Začnete s HR marketingovou strategii. Vnitřně se definujte svou vlastní zaměstnaneckou značku a udělejte si vlastní swot analýzu. Co jsou vaše slabé a silné stránky v porovnání s konkurenty. Analyzujte pracovní tým, umístění firmy, vybavení, podmínky pro práci, hodnocení, motivaci, produkty a služby společnosti a s pomocí HR marketéra si definujte hodnoty vaší firmy a celý obsah vaší zaměstnavatelské značky.

Persona je klíč k HR marketingu

Řekněte si a definujte, jaký typ zaměstnance by se vám hodil. Co má ovládat, znát, z jakého je regionu a jaké má zájmy, koníčky, preference atd. Komplexním přístupem si zjistěte, kde se váš potenciální zaměstnanec pohybuje a kde a jak ho můžete oslovit.

Prodejte se a prezentujte se

Forma a obsah je klíč. Promyslete si předem, co je cílem vašeho HR marketingu:

  • vzbuzení zájmu
  • budování důvěry
  • získání uchazeče
  • udržení stávajících zaměstnanců

Hledejte klíč pro váš HR marketing

Hledejte cesty, kudy se dostat ke kandidátům. Možností je celá řada.

offline i online aktivity – časopisy, výroční zprávy, intranet, nástěnky, sociální sítě, firemní oblečení, loga, spolupráce se školami, veletrhy, přednášky

reklama – inzerce v tisku, časopisech, rozhlas, venkovní reklama, online produkty, web

podpora prodeje – krátkodobá podpora náboru

přímý marketing – chat, webináře, e-maily

další alternativní formy – virální marketing

Plánujte vás HR marketing

Vytvořte si detailní plán činností na určité období a definujte milníky. Do vašeho akčního plánu zahrňte:

KDY bude probíhat komunikace v různých kanálech

KDO je za co zodpovědný, obsah, kreativa, organizace a správa

JAK budou aktivity probíhat

Ovládněte váš HR marketing

HR marketing je důležitý v mnoha oblastech organizace. S nadsázkou se dá říci, že úplně do všech. Nezapomeňte, že budování značky je přímo spojené se správným nastavení vnitřní komunikace, nastavením a úpravou procesů včetně výběrového řízení. Je jen na vás, jestli se do toho pustíte sami nebo si zvolíte nás a naši službu HR marketér, který vám se vsím pomůže.

HR marketing je o ovlivňování vnímání potenciálních i stávajících zaměstnanců, jak z řad aktivních, tak i pasivních kandidátů. Vše spolu souvisí, a tak dávejte pozor. Pokud je pro vás oblast HR marketingu nová nebo chcete svůj aktuální stav komunikovat a vnést do něj nové motivy a témata, neváhejte nás kontaktovat.

HR marketing a konkurenceschopnost

Dobře budovaný HR marketing rozvíjí vaši konkurenceschopnost.

Lidé na trhu, kteří jsou o značce zaměstnavatele informovaní, přinášejí HR oddělení několik výhod: kratší dobu na nábor, nižší náklady na inzerci pozic i na personální agentury, nebo vyšší procento vhodných uchazečů.


V České republice je pojem HR marketing relativně etablován jako nástroj personálního managementu. Řada firem se mu dnes intenzivně věnuje, ale vznikl přerodem klasické personalistiky a personálního managementu. Dnes HR marketing nabývá na své důležitosti, a to v souvislosti s tím, že personálních zdrojů a kvalifikované pracovní síly stále ubývá. Snižuje se v souvislosti s demografickým vývojem, globalizací, ale i s požadavky firem na kvalifikaci a množství personálu. Zaznamenáváme rostoucí potřebu personálu. Firmy musejí o talenty bojovat a cíleně si je připravovat a umět pracovat s marketingovými nástroji.

HR marketing a konkurenceschopnost vaší značky

HR marketing se u nás spojuje s budování image značky zaměstnavatele, hovoříme o budování zaměstnavatelské značky. Snažíme se, abychom pro naše cílové skupiny byli atraktivním zaměstnavatelem. Dále sem patří marketing pracovních pozic, informací o zaměstnavateli, a v neposlední řadě přítomnost na různých veletrzích práce nebo akcích na školách.

Boj o talenty tu je a bude zesilovat

Bez toho, aniž by se organizace prezentovaly jako dobří zaměstnavatelé a adekvátně komunikovaly s uchazeči o zaměstnání, nemají šanci získat kvalitní kandidáty. Vždy je dobré vědět, které cílové skupiny chceme oslovit, co je pro ně důležité a které kanály jsou vhodné pro jejich oslovení. Nemá smysl maximalizovat počet kanálů, ale měřit efektivitu nástrojů a na ty nejlepší se zaměřit. Jednoduše nebýt všude, ale být vidět tam, kde potřebujeme oslovit našeho uchazeče.

Dobře budovaný HR marketing rozvíjí konkurenceschopnost

Lidé na trhu, kteří jsou o značce zaměstnavatele informovaní, přinášejí HR oddělení výhody: kratší dobu na obsazení pozice, nižší náklady na inzerci pozic i na personální agentury, nebo vyšší procento vhodných uchazečů. Na interní straně HR marketing zvyšuje loajalitu a motivovanost, což se projevuje nižší fluktuací, či menšími škodami způsobenými zaměstnanci. Dalším plusem pro zaměstnavatele je dobře fungující interní nábor, protože to znamená nižší náklady.

HR marketing a náklady

HR marketing také něco stojí. Firmy často bohužel nedokáží spočítat úspory. Když si ovšem srovnáme, kolik stojí třeba nábor prostřednictvím cíleného oslovování, jsou nástroje HR marketingu v důsledku levnější a také s dlouhodobým dopadem. Pozor, někdo je však musí vymyslet, implementovat a promovat a pro tyto účely je dobré využít službu externího HR marketéra.  Návratnost investic do HR marketingu je vysoká a rychlá.

Nebojte se tvorby vašeho HR marketingu a využijte službu HR marketéra, odborníka na váš HR marketing.

 

HR marketing je válka!

HR marketing je válka! 10 rad jak ji vyhrát!

Rada číslo 1 pro váš HR marketing

Vybudujte si solidní zaměstnavatelskou značku na trhu práce. To začíná tím, že pochopíte to, v čem je vaše firma jedinečná. Pokud váš náborový tým neví, jak se prodat a jak prodat firemní hodnoty kandidátům, tak ať raději nechodí do práce. Firma a všichni v ní musí společně zjistit, proč pro vás lidé pracují a co je u vás drží. Ano, tak lehké to je, ano, tak lehké se to zdá.

Rada číslo 2 pro váš HR marketing

Buďte atraktivním zaměstnavatelem. Neváhejte o účasti v lokálních, státních nebo národních soutěžích o „Nejlepší místa pro práci“, je to jeden ze skvělých způsobů, jak propagovat svou organizaci a firemní kulturu. Váš HR tým musí také ven z kanceláře, prezentovat se na konferencích, veletrzích, workshopech. Nejen, že je to skvělá forma prezentace, ale získáte bohatou zpětnou vazbu.

Rada číslo 3 pro váš HR marketing

Naučte se konkurovat. Jak to myslím? Chodíme do práce mimo jiné kvůli penězům…Jak konkurujete s benefity a odměnami? Jsou vaše balíčky bonusů spravedlivé, dobře komunikovány a přehledné? Je vaše odměňování férové?

Rada číslo 4 pro váš HR marketing

Dobrá kariérní příležitost je základ. Mít dobrý kariérní řád a systém je pilířem pro růst vašich lidí a pro snižování fluktuace. Zaměstnanecké doporučení je a bude i nadále nejvíce efektivním zdrojem kvalitního náboru zaměstnanců. V případě, že společnost nabízí bonus za doporučení kandidáta, ujistěte se, že je celý systém dostatečně atraktivní a zřejmý, procesně propracovaný. Doporučení kandidátů je dnes součástí každá dobré náborové strategie.

Rada číslo 5 pro váš HR marketing

Buďte transparentní. Dejte vašim kandidátům realistický náhled nad vaší firmou. Uchazeči si vždy dělají domácí úkol před svým pohovorem a hledají a zjišťují informace o vás. Organizace by měly rozvíjet svou kariérní stránku, kde lze efektivně oslovovat aktivní i pasivní hledače práce. Budujte důvěru dobrým obsahem.

Rada číslo 6 pro váš HR marketing

Testujte cesty vašeho kandidáta. Vše musí jít hladce a snadno se ovládat. Personalista musí vědět, jaké to je reagovat na pracovní nabídku. Také se podívejte na cesty jako distribuujete své pracovní příležitosti a kde vaši kandidáti tráví nejvíce času? Jedno z těch nosných míst, jsou sociální média. Kandidáti by měli být schopni snadno prohlížet a ucházet se o zaměstnání prostřednictvím mobilního zařízení.

Rada číslo 7 pro váš HR marketing

Budujte svou komunitu. Náborové dny jsou pryč, dnes na to musíte jít jinak. Konkurence v náboru znamená, realizovat nábor po celou dobu. Pokuste se vytvořit komunitu, kde se mohou vaší budoucí kandidáti dozvědět o vaší společnosti a až nastane čas budou reagovat.

Rada číslo 8 pro váš HR marketing

Propagujte svou značku. Vím, že jsem řekl, že organizace musí vybudovat skvělou kariérní webovou stránku, dobře distribuovat pracovní příležitosti na sociálních sítích a ujistit se, že váš web responzivní. To samo o sobě bohužel nestačí. Drazí náboráři, je třeba začít mluvit o značce vaší firmy a začít vyprávět váš příběh. Naučte se používat obsahové strategie a podpořte vaší organizaci v boji o zaměstnance.

Rada číslo 9 pro váš HR marketing

Trénujte nábor a realizujte kvalitní interview. Organizace by neměla předpokládat, že každý ví, jak na pohovor. Dotazování a vedení pohovoru je těžší, než to vypadá. Náboráři a personalisté by měli znát celou řadu druhu vedení pohovoru a procesů náboru.

Rada číslo 10 pro váš HR marketing

Nedovolte lidem odcházet. Rok 2017, ale i další roky jsou o retenci vašich lidí. Vždy se rozlučte v momentě, kdy už není cesty zpět, ale spíše hledejte varianty, jak zaměstnance neztratit. Realizujte výstupní pohovory, zpětnou vazbu zpracujte a učiňte akční kroky.

Pokud jste dobrý zaměstnavatel, budou uchazeči o zaměstnání chtít pracovat právě pro vás. Pokud nepracujete s personálním marketingem věřte, že teď je za 5 minut 12.