Jak úspěšně předat rodinnou firmu? Klíčem je…

Nový článek je tady pro vás:
Jak úspěšně předat rodinnou firmu?

České rodinné firmy čelí první porevoluční výměně generací. Rodinné firmy dnes tvoří více než 60 % všech firem v Evropě, ale pouze 30 % rodinných firem přežije generační obměnu!

Celý článek: Jak úspěšně předat rodinnou firmu? Klíčem je…

#Nástupnictví #Nástupnictvívrodinnéfirmě #Rodinnáfirma #Rodinnénásledovnictví #Rodinnénástupnictví #Rodinnépodnikání #rodinnafirma #rodinnepodnikani #familybusiness

Read more >

Jak na rozvoj firmy?

Tři mušketýři román francouzského spisovatele Alexandra Dumase staršího, asi představovat nemusím. Románová trilogie D’Artagnana a jeho tří přátel mušketýrů Athose, Porthose a Aramise je takovým můstkem k mému tématu. Já bych si dovolil pouze vypůjčit mušketýry a pro potřebu dnešních firem vybral jinou trojici mušketýrů, kterými jsou tutor, mentor a ambasador.

Právě vliv těchto tří mušketýrů má často zásadní vliv na fungování společnosti. Každý bojuje trochu na jiné úrovni firmy, s různými zadáními, ale všichni se stejným cílem. Zdolávat překážky, rozvíjet a bojovat v každodenním podnikatelském životě.

Celý článek:Jak na rozvoj firmy? Tyhle tři mušketýry potřebuje každá úspěšná firma

Read more >

Jak na rozvoj firmy? Tyhle tři mušketýry potřebuje každá úspěšná firma

Tři mušketýři román francouzského spisovatele Alexandra Dumase staršího, asi představovat nemusím. Románová trilogie D’Artagnana a jeho tří přátel mušketýrů Athose, Porthose a Aramise je takovým můstkem k mému tématu. Já bych si dovolil pouze vypůjčit mušketýry a pro potřebu dnešních firem vybral jinou trojici mušketýrů, kterými jsou tutor, mentor a ambasador.

Právě vliv těchto tří mušketýrů má často zásadní vliv na fungování společnosti. Každý bojuje trochu na jiné úrovni firmy, s různými zadáními, ale všichni se stejným cílem. Zdolávat překážky, rozvíjet a bojovat v každodenním podnikatelském životě.

Read more >

Stíny rodinných firem. Předání rodinné firmy je výzva

Nezařazené

Nový článek je tu pro vás:
Mezi mé hlavní klienty patří rodinné firmy, tak nějak mně přirostly k srdci. Od roku 2010 jsem s některými prošel velký kus cesty. To, co nás ale nyní začíná postupně tlačit je čas. Většina mých klientů se dostává do období, kdy už sil není tolik, a přitom je dnešní doba tak turbulentní, plná změn a vyžaduje zcela nové přístupy a možná i nové výzvy.
Celý článek: https://www.kmosek.com/stiny-rodinnych-firem-predani-rodinne-firmy-je-vyzva/
#nastupnictvi #nastupnictvivrodinnefirme #rodinnafirma #rodinnenastupnictvi

Read more >

HR marketing je klíč k získání loajálních zaměstnanců

Nezařazené

Dobrý HR marketing je pro vás jedinou možností, jak nalézt a udržet vaše lidi.

Opakující se pohovory, nezaplněná pracovní místa. Stav, kdy nábor nebere konce. Náklady do inzertních portálů rostou a stále se neobjevují ty, které hledáte. Dostáváte se do několika situací. První je ta, že životopisu vám přicházejí, ale jsou slabé, uchazeči s nízkou kvalifikací nebo mimo váš obor a mohl bych pokračovat. Druhá varianta je tak, kdy máte kvalifikované uchazeče, ale nezapadají vám do firemní kultury. Třetí a dnes ta nejhorší je, že vám odcházejí v průběhu zkušební doby nebo do jednoho roku.

Ptáte se proč? Mám odpověď: „Vaše firma nemá duši!“

Ano, všichni víme, že je obrovský nedostatek lidí na trhu práce, ale co ti, které ve firmě už máte nebo jak to celé zařídit, udělat a vyřešit, aby to vše zase fungovalo?

Firem, které nabízí benefity, jako je týden dovolené navíc, stravenky, mobil či počítač je na trhu spousta. Na mnoha pozicích jsou tyto „benefity“ již standardem a nikoho nepřekvapí. Vaše značka, a ještě když to upravíme na vaše zaměstnavatelská značka, je to, co uchazeče láká. Značka není jen logo nebo webové stránky, firemní nápis na budově. Nejsou to jen vaše obraty a pobočky, je to také pověst, firemní kultura a hodnoty o kterých se mluví a které se vnímají.

Dnešním a hlavním úkolem HR marketingu je vytvořit kvalitní zaměstnavatelskou značku firmy směrem k uchazečům a zaměstnancům a jeho prostřednictvím i velice zdatně komunikovat směrem dovnitř a ven. Díky tomuto nástroji pak nalákat dostatek schopných a loajálních kandidátů a také poskytnout stávajícím zaměstnancům podmínky ke spokojenosti a motivaci.

Pojem marketingový mix v HR marketingu je stejný. Segmentace trhu se ovšem vztahuje na cílovou skupinu potenciálních uchazečů. Produktem je konkrétní pracovní místo nebo oddělení. Cenou je pro vás výkon, který zaměstnanec pro firmu vytváří a produkuje. A poslední P je promotion zahrnuje vše, co od vás chtějí uchazeči slyšet.


HR marketing je cesta k vašemu úspěchu

Začnete s HR marketingovou strategii. Vnitřně se definujte svou vlastní zaměstnaneckou značku a udělejte si vlastní swot analýzu. Co jsou vaše slabé a silné stránky v porovnání s konkurenty. Analyzujte pracovní tým, umístění firmy, vybavení, podmínky pro práci, hodnocení, motivaci, produkty a služby společnosti a s pomocí HR marketéra si definujte hodnoty vaší firmy a celý obsah vaší zaměstnavatelské značky.

Persona je klíč k HR marketingu

Řekněte si a definujte, jaký typ zaměstnance by se vám hodil. Co má ovládat, znát, z jakého je regionu a jaké má zájmy, koníčky, preference atd. Komplexním přístupem si zjistěte, kde se váš potenciální zaměstnanec pohybuje a kde a jak ho můžete oslovit.

Prodejte se a prezentujte se

Forma a obsah je klíč. Promyslete si předem, co je cílem vašeho HR marketingu:

  • vzbuzení zájmu
  • budování důvěry
  • získání uchazeče
  • udržení stávajících zaměstnanců

Hledejte klíč pro váš HR marketing

Hledejte cesty, kudy se dostat ke kandidátům. Možností je celá řada.

offline i online aktivity – časopisy, výroční zprávy, intranet, nástěnky, sociální sítě, firemní oblečení, loga, spolupráce se školami, veletrhy, přednášky

reklama – inzerce v tisku, časopisech, rozhlas, venkovní reklama, online produkty, web

podpora prodeje – krátkodobá podpora náboru

přímý marketing – chat, webináře, e-maily

další alternativní formy – virální marketing

Plánujte vás HR marketing

Vytvořte si detailní plán činností na určité období a definujte milníky. Do vašeho akčního plánu zahrňte:

KDY bude probíhat komunikace v různých kanálech

KDO je za co zodpovědný, obsah, kreativa, organizace a správa

JAK budou aktivity probíhat

Ovládněte váš HR marketing

HR marketing je důležitý v mnoha oblastech organizace. S nadsázkou se dá říci, že úplně do všech. Nezapomeňte, že budování značky je přímo spojené se správným nastavení vnitřní komunikace, nastavením a úpravou procesů včetně výběrového řízení. Je jen na vás, jestli se do toho pustíte sami nebo si zvolíte nás a naši službu HR marketér, který vám se vsím pomůže.

HR marketing je o ovlivňování vnímání potenciálních i stávajících zaměstnanců, jak z řad aktivních, tak i pasivních kandidátů. Vše spolu souvisí, a tak dávejte pozor. Pokud je pro vás oblast HR marketingu nová nebo chcete svůj aktuální stav komunikovat a vnést do něj nové motivy a témata, neváhejte nás kontaktovat.

Read more >

HR marketing a konkurenceschopnost

Nezařazené

Dobře budovaný HR marketing rozvíjí vaši konkurenceschopnost.

Lidé na trhu, kteří jsou o značce zaměstnavatele informovaní, přinášejí HR oddělení několik výhod: kratší dobu na nábor, nižší náklady na inzerci pozic i na personální agentury, nebo vyšší procento vhodných uchazečů.


V České republice je pojem HR marketing relativně etablován jako nástroj personálního managementu. Řada firem se mu dnes intenzivně věnuje, ale vznikl přerodem klasické personalistiky a personálního managementu. Dnes HR marketing nabývá na své důležitosti, a to v souvislosti s tím, že personálních zdrojů a kvalifikované pracovní síly stále ubývá. Snižuje se v souvislosti s demografickým vývojem, globalizací, ale i s požadavky firem na kvalifikaci a množství personálu. Zaznamenáváme rostoucí potřebu personálu. Firmy musejí o talenty bojovat a cíleně si je připravovat a umět pracovat s marketingovými nástroji.

HR marketing a konkurenceschopnost vaší značky

HR marketing se u nás spojuje s budování image značky zaměstnavatele, hovoříme o budování zaměstnavatelské značky. Snažíme se, abychom pro naše cílové skupiny byli atraktivním zaměstnavatelem. Dále sem patří marketing pracovních pozic, informací o zaměstnavateli, a v neposlední řadě přítomnost na různých veletrzích práce nebo akcích na školách.

Boj o talenty tu je a bude zesilovat

Bez toho, aniž by se organizace prezentovaly jako dobří zaměstnavatelé a adekvátně komunikovaly s uchazeči o zaměstnání, nemají šanci získat kvalitní kandidáty. Vždy je dobré vědět, které cílové skupiny chceme oslovit, co je pro ně důležité a které kanály jsou vhodné pro jejich oslovení. Nemá smysl maximalizovat počet kanálů, ale měřit efektivitu nástrojů a na ty nejlepší se zaměřit. Jednoduše nebýt všude, ale být vidět tam, kde potřebujeme oslovit našeho uchazeče.

Dobře budovaný HR marketing rozvíjí konkurenceschopnost

Lidé na trhu, kteří jsou o značce zaměstnavatele informovaní, přinášejí HR oddělení výhody: kratší dobu na obsazení pozice, nižší náklady na inzerci pozic i na personální agentury, nebo vyšší procento vhodných uchazečů. Na interní straně HR marketing zvyšuje loajalitu a motivovanost, což se projevuje nižší fluktuací, či menšími škodami způsobenými zaměstnanci. Dalším plusem pro zaměstnavatele je dobře fungující interní nábor, protože to znamená nižší náklady.

HR marketing a náklady

HR marketing také něco stojí. Firmy často bohužel nedokáží spočítat úspory. Když si ovšem srovnáme, kolik stojí třeba nábor prostřednictvím cíleného oslovování, jsou nástroje HR marketingu v důsledku levnější a také s dlouhodobým dopadem. Pozor, někdo je však musí vymyslet, implementovat a promovat a pro tyto účely je dobré využít službu externího HR marketéra.  Návratnost investic do HR marketingu je vysoká a rychlá.

Nebojte se tvorby vašeho HR marketingu a využijte službu HR marketéra, odborníka na váš HR marketing.

 

Read more >

HR marketing je válka!

Nezařazené

HR marketing je válka! 10 rad jak ji vyhrát!

Rada číslo 1 pro váš HR marketing

Vybudujte si solidní zaměstnavatelskou značku na trhu práce. To začíná tím, že pochopíte to, v čem je vaše firma jedinečná. Pokud váš náborový tým neví, jak se prodat a jak prodat firemní hodnoty kandidátům, tak ať raději nechodí do práce. Firma a všichni v ní musí společně zjistit, proč pro vás lidé pracují a co je u vás drží. Ano, tak lehké to je, ano, tak lehké se to zdá.

Rada číslo 2 pro váš HR marketing

Buďte atraktivním zaměstnavatelem. Neváhejte o účasti v lokálních, státních nebo národních soutěžích o „Nejlepší místa pro práci“, je to jeden ze skvělých způsobů, jak propagovat svou organizaci a firemní kulturu. Váš HR tým musí také ven z kanceláře, prezentovat se na konferencích, veletrzích, workshopech. Nejen, že je to skvělá forma prezentace, ale získáte bohatou zpětnou vazbu.

Rada číslo 3 pro váš HR marketing

Naučte se konkurovat. Jak to myslím? Chodíme do práce mimo jiné kvůli penězům…Jak konkurujete s benefity a odměnami? Jsou vaše balíčky bonusů spravedlivé, dobře komunikovány a přehledné? Je vaše odměňování férové?

Rada číslo 4 pro váš HR marketing

Dobrá kariérní příležitost je základ. Mít dobrý kariérní řád a systém je pilířem pro růst vašich lidí a pro snižování fluktuace. Zaměstnanecké doporučení je a bude i nadále nejvíce efektivním zdrojem kvalitního náboru zaměstnanců. V případě, že společnost nabízí bonus za doporučení kandidáta, ujistěte se, že je celý systém dostatečně atraktivní a zřejmý, procesně propracovaný. Doporučení kandidátů je dnes součástí každá dobré náborové strategie.

Rada číslo 5 pro váš HR marketing

Buďte transparentní. Dejte vašim kandidátům realistický náhled nad vaší firmou. Uchazeči si vždy dělají domácí úkol před svým pohovorem a hledají a zjišťují informace o vás. Organizace by měly rozvíjet svou kariérní stránku, kde lze efektivně oslovovat aktivní i pasivní hledače práce. Budujte důvěru dobrým obsahem.

Rada číslo 6 pro váš HR marketing

Testujte cesty vašeho kandidáta. Vše musí jít hladce a snadno se ovládat. Personalista musí vědět, jaké to je reagovat na pracovní nabídku. Také se podívejte na cesty jako distribuujete své pracovní příležitosti a kde vaši kandidáti tráví nejvíce času? Jedno z těch nosných míst, jsou sociální média. Kandidáti by měli být schopni snadno prohlížet a ucházet se o zaměstnání prostřednictvím mobilního zařízení.

Rada číslo 7 pro váš HR marketing

Budujte svou komunitu. Náborové dny jsou pryč, dnes na to musíte jít jinak. Konkurence v náboru znamená, realizovat nábor po celou dobu. Pokuste se vytvořit komunitu, kde se mohou vaší budoucí kandidáti dozvědět o vaší společnosti a až nastane čas budou reagovat.

Rada číslo 8 pro váš HR marketing

Propagujte svou značku. Vím, že jsem řekl, že organizace musí vybudovat skvělou kariérní webovou stránku, dobře distribuovat pracovní příležitosti na sociálních sítích a ujistit se, že váš web responzivní. To samo o sobě bohužel nestačí. Drazí náboráři, je třeba začít mluvit o značce vaší firmy a začít vyprávět váš příběh. Naučte se používat obsahové strategie a podpořte vaší organizaci v boji o zaměstnance.

Rada číslo 9 pro váš HR marketing

Trénujte nábor a realizujte kvalitní interview. Organizace by neměla předpokládat, že každý ví, jak na pohovor. Dotazování a vedení pohovoru je těžší, než to vypadá. Náboráři a personalisté by měli znát celou řadu druhu vedení pohovoru a procesů náboru.

Rada číslo 10 pro váš HR marketing

Nedovolte lidem odcházet. Rok 2017, ale i další roky jsou o retenci vašich lidí. Vždy se rozlučte v momentě, kdy už není cesty zpět, ale spíše hledejte varianty, jak zaměstnance neztratit. Realizujte výstupní pohovory, zpětnou vazbu zpracujte a učiňte akční kroky.

Pokud jste dobrý zaměstnavatel, budou uchazeči o zaměstnání chtít pracovat právě pro vás. Pokud nepracujete s personálním marketingem věřte, že teď je za 5 minut 12.

Read more >