Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na pokrytí otevřeného pracovního místa až do dnešní doby, kdy je nábor poměrně komplexní záležitost s propadem až do firemní kultury a dalších oblastí organizace. Je proto čím dál těžší bez souhry napříč organi…

Celý článek: https://www.kmosek.com/od-naboroveho-marketingu-po-marketingovou-znacku-zamestnavatele/?feed_id=48264&_unique_id=632823916468b

#Personálníagentura|HRrecruitmentagency #Personálnímarketing|HRmarketing
#Marketingováznačkazaměstnavatele #Náborzaměstnanců #Náborovýmarketing #Personálnímarketing #Značkazaměstnavatele

Autor: Petr Kmošek