Vizuální komunikace v náboru je klíčová!

Síla vizuální komunikace dosáhla svého historického maxima a to s nástupem sociálního marketingu a nových médií. Moderní náboráři, ale i specialisté na employer branding a personální marketing, je využívají k podpoře svého obsahu a značek. Výsledkem je, že fotografie a další grafický materiál, je stále více rozhodujícím prvkem pro podporu značky, p…

Celý článek: https://www.kmosek.com/vizualni-komunikace-v-naboru-je-klicova/?feed_id=36005&_unique_id=62a5a87c0d1a7

#Personálnímarketing
#Obsahovýmarketing #Vizuálníkomunikace

Autor: Petr Kmošek