HR marketing

HR marketing prakticky

V rámci mé konzultační služby HR marketingu, poskytuji jako HR marketér nejnověší know-how, trendy a doporučení z aktuální oblasti HR marketingu.

HR marketing efektivně

Má praxe mi umožňuje doporučit vám nejvhodnější a nejefektivnější řešení vašeho HR marketingu.

HR marketing externě

Jsem externí HR marketér, to co funguje v jiných společnostech přenesu do té vaší. Moderní trendy, návody a procesy.

R marketing pod vedením HR marketéra, jako klíč k úspěšnému náboru a interní komunikaci.

Marketing se dnes už netýká pouze značek a výrobků, které je nesou, ale i zaměstnavatelů a jejich snahy přilákat do svých týmů ty nejlepší kolegy a kolegyně. Značka firmy je identifikuje na trhu práce obecně i v oboru, kde působí, a má vliv na to, jak je firma vnímána kandidáty a ne pouze zákazníky. Vznikl proto obor HR marketing, který propojuje principy marketingu s personalistikou a usiluje o popularizaci značky zaměstnavatele, dnes říkáme zaměstnavatelské značky na trhu práce a především mezi těmi, které chce oslovit. Na prvním místě jsou kariérní stránky, které jsou branou k případným zájemcům o práci v dané firmě. Cílovou skupinou číslo jedna jsou definované persony uchazečů, na které míří většina firem na poli HR marketingu. Bez identifikace správných person je cílení v HR marketingu zbytečné a neefektivní.

Pro tento marketing společnosti je více než důležité zaměřit se v komunikaci na podstatné výhody, oproti dobře zvučným výhodám a soustředit se na konkrétní náborové plány, místo prázdných firemních prohlášení. Důležité je také to, jak se daří firmě být prospěšnou pro společnost a jak je vnímána lokálně. Zaměstnavatelská značka totiž není pasivní, je to něco, co musí zaměstnanci žít a chtít to také žít. Samotná prezentace značky odráží to, jaká jste společnost, jakou máte firemní kulturu a úroveň komunikace. Bez komplexnímu přístupu k budování zaměstnavateleské značky nemáte šanci zaujmout a uspět v tvrdé konkurenci ostatních zaměstnavatelů.

Na co si dát pozor v budování zaměstnanecké značky a HR marketingu?

Předstírání a HR marketing

Řada HR marketingových konceptů firem má tendenci něco předstírat, na něco si hrát, budit dojem, že jsou jinou společností, než je skutečnost. Zde výrazně doporučuji být v souladu s realitou. Jaká společnost vskutku je a její kultura a případně pracovat na rozvoji značky, ale nesnažit se být konkurencí nebo vzorovou firmou. Každá firma má svou unikátní identitu a tu je třeba vždy zachovat. Nekopírujte, neschovávejte se za jiné značky, nelžete a nepředstírejte, že jste něco co nejste, dříve nebo později to každý pozná.

Neupřímnost lež a HR marketing

Vždy se snažte být důslední ve svých krocích, tedy jen nemluvte, ale i konejte a další významné téma je o upřímnosti. Jaké konkrétní plány máte pro zlepšení pracovního prostředí vašich zaměstnanců? Konejte a nemluvte. Již jsem četl spoustu konceptů, které zůstaly v šuplíku. Kolik námětů, cílů a plánů je ve stavu nevyřízeno. Managment si to nepřál a nepodařilo se nám to komunikovat a mohl bych pokračovat. Lepší menší cíle a plány než ty neuskutečněné. Snažte se nad tématem HR marketingu pracovat kolektivně a zapojit více lidí, skupin, jedině tak získáte motor pro vaše nápady.

HR marketing obavy a nejistota

Nemějte obavu ze svých kroků. Pokud je koncept, který chcete propagovat v souladu s hodnotami vaší organizace, pak se nemusíte obávat dopadu. Organizace raději volí postup, že když nic nedělají, nic se nepokazí, ale konkurence nespí, a tak je třeba riskovat a objevovat. Ptejte se a zkoušejte, experimentujte, ale hlavně se nebojte své akce. Tím, že koncept HR marketingu není záležitost jednoho HR manažera, ale jeho týmu a dalších zaměstnanců, jedná se o společnou práci, která musí mít SMART cíle a měřitelné výstupy.

HR marketing a kritika

Vždy je, co se učit, co se vám v budování zaměstnanecké značky nepovedlo, co nebylo pochopeno anebo bylo odmítnuto, a tak kritika může být pouze inspirací k tomu, to příště udělat lépe. Nikdo není dokonalý, a to ani nejlepší reklamní agentura nebo specialisté na tento marketing nebo employer branding. Učíme se vnímat naše zaměstnanec a jejich způsob myšlení, snažíme se pracovat na tom, aby prostředí jejich práce bylo lepší, smysl jejich pracovních činností více komunikován a společnost byla stále konkurenceschopná.

Je důležité s HR marketingem začít právě teď, než bude pozdě. Pokud si nejste jistí, jak toto téma uchopit, kontaktujte nás. Každý jsme totiž specialistou na konkrétní obory a doba, kdy si každý dělá vše sám a nejlépe, je dávno pryč.

Přehled dalších služeb

Další služby kmosek.com

 • Personální audit – Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci. Vice o službě
 • Personální marketing – Nabízíme externí HR/ personální marketing, ale také interní HR/ personální marketing pro vnitřní fungování vaší společnosti a pro vaše marketingové působení vaší společnosti obecně. Více o službě
 • Nábor a výběr zaměstnanců – Služba nábor a výběr zaměstnanců slouží k tomu, aby externí náborář dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil kvalifikované personální poradenství. Více o službě
 • Personální poradenství – Služba personální poradenství pokrývá celou komplexní oblast personalistiky a HR, jako celku. Pokud potřebujete poradit nebo konzultovat vaše HR, nahlédněte níže do detailu služby personálního poradenství. Více o službě
 • Personální agentura – Naše služba personální agentura, působí v regionech Pardubice, Hradec Králové, Praha a Brno. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky. Více o službě
 • Personální projekty – Firemní kultura, posouzení kompetencí, diagnostika, AC centrum, talent management, analýza vzdělávacích potřeb, analýza atmosféry společnosti a spokojenosti zaměstnanců, pomoc při výběru nových zaměstnanců, outplacement, analýza benefitů společnosti, personální audit, mystery shopping atd. Více o službě
 • Externí personalista – Externí personalista může vaši společnost zastupovat v plném rozsahu pracovní náplně personalisty anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech. Více o službě
 • HR Interim manager – HR interim manager vám pomůže dočasně pokrýt roli HR manažera nebo HR ředitele, případně jinou pozici v personalistice, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. HR interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků. Více o službě
 • HR business partner – HR business partner je služba, kterou nabízíme všem firmám, požadující komplexní řešení personálních otázek. Jedná se o plnohodnotný HR outsourcing. Více o službě
 • Krizový manažer – Pro firmu znamená zavedení komplexní služby krizového managementu v celém rozsahu realizace zásadních opatření, která ve svém cíli vedou ke zvýšení produktivity a dosažení zisku. Více o službě
 • Krizový management – Naše služba krizového managementu zahrnuje souhrn řídících činností, analýz a vyhodnocování rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s aktivním řešením vzniklé krizové situace vaší firmy. Více o službě
 • Revitalizace a restrukturalizace firem – Cílem naší služby je zachování firmy, dosáhnutí jejího oživení, případně obnovy původní či plánované výkonnosti. Naše služba stabilizace, revitalizace, restrukturalizace firem je komplexem fungujících opatření. Více o službě
 • Nástupnictví v rodinné firmě – Je nutné plánovat a definovat způsob, jakým bude předáno vlastnictví firmy, a to v dostatečném časovém předstihu, a také naplánovat postup, jakým bude provedena výměna generací ve vedení firmy. Více o službě
 • Rodinná firma – Zabýváme se poradenstvím pro rodinné firmy a rodinné podnikání. Řešíme personální problémy, individuální problémy rodinné firmy, otevřenost a izolaci, téma značky a prezentace rodinné firmy, organizační a firemní kultury. Více o službě