HR marketing

Prakticky

V rámci mé konzultační služby HR marketingu, poskytuji jako HR marketér nejnověší know-how, trendy a doporučení z aktuální oblasti HR marketingu.

Efektivně

Má praxe mi umožňuje doporučit vám nejvhodnější a nejefektivnější řešení vašeho HR marketingu.

Externě

Jsem externí HR marketér, to co funguje v jiných společnostech přenesu do té vaší. Moderní trendy, návody a procesy.

HR marketing pod vedením HR marketéra

HR marketing se dnes už netýká pouze značek a výrobků, které je nesou, ale i zaměstnavatelů a jejich snahy přilákat do svých týmů ty nejlepší kolegy a kolegyně. Značka firmy je identifikuje na trhu práce obecně i v oboru, kde působí, a má vliv na to, jak je firma vnímána kandidáty a ne pouze zákazníky. Vznikl proto obor HR marketing, který propojuje principy marketingu s personalistikou a usiluje o popularizaci značky zaměstnavatele, dnes říkáme zaměstnavatelské značky na trhu práce a především mezi těmi, které chce oslovit. Na prvním místě jsou kariérní stránky, které jsou branou k případným zájemcům o práci v dané firmě. Cílovou skupinou číslo jedna jsou definované persony uchazečů, na které míří většina firem na poli HR marketingu. Bez identifikace správných person je cílení v HR marketingu zbytečné a neefektivní.

Pro tento marketing společnosti je více než důležité zaměřit se v komunikaci na podstatné výhody, oproti dobře zvučným výhodám a soustředit se na konkrétní náborové plány, místo prázdných firemních prohlášení. Důležité je také to, jak se daří firmě být prospěšnou pro společnost a jak je vnímána lokálně. Značka zaměstnavatele totiž není pasivní, je to něco, co musí zaměstnanci žít a chtít to také žít. Samotná prezentace značky odráží to, jaká jste společnost, jakou máte firemní kulturu a úroveň komunikace. Bez komplexnímu přístupu k budování zaměstnavateleské značky nemáte šanci zaujmout a uspět v tvrdé konkurenci ostatních zaměstnavatelů.

Na co si dát pozor v budování zaměstnanecké značky a HR marketingu?

Předstírání a HR marketing

Řada HR marketingových konceptů firem má tendenci něco předstírat, na něco si hrát, budit dojem, že jsou jinou společností, než je skutečnost. Zde výrazně doporučuji být v souladu s realitou. Jaká společnost vskutku je a její kultura a případně pracovat na rozvoji značky, ale nesnažit se být konkurencí nebo vzorovou firmou. Každá firma má svou unikátní identitu a tu je třeba vždy zachovat. Nekopírujte, neschovávejte se za jiné značky, nelžete a nepředstírejte, že jste něco co nejste, dříve nebo později to každý pozná.

Neupřímnost lež a HR marketing

Vždy se snažte být důslední ve svých krocích, tedy jen nemluvte, ale i konejte a další významné téma je o upřímnosti. Jaké konkrétní plány máte pro zlepšení pracovního prostředí vašich zaměstnanců? Konejte a nemluvte. Již jsem četl spoustu konceptů, které zůstaly v šuplíku. Kolik námětů, cílů a plánů je ve stavu nevyřízeno. Managment si to nepřál a nepodařilo se nám to komunikovat a mohl bych pokračovat. Lepší menší cíle a plány než ty neuskutečněné. Snažte se nad tématem HR marketingu pracovat kolektivně a zapojit více lidí, skupin, jedině tak získáte motor pro vaše nápady.

HR marketing obavy a nejistota

Nemějte obavu ze svých kroků. Pokud je koncept, který chcete propagovat v souladu s hodnotami vaší organizace, pak se nemusíte obávat dopadu. Organizace raději volí postup, že když nic nedělají, nic se nepokazí, ale konkurence nespí, a tak je třeba riskovat a objevovat. Ptejte se a zkoušejte, experimentujte, ale hlavně se nebojte své akce. Tím, že koncept HR marketingu není záležitost jednoho HR manažera, ale jeho týmu a dalších zaměstnanců, jedná se o společnou práci, která musí mít SMART cíle a měřitelné výstupy.

HR marketing a kritika

Vždy je, co se učit, co se vám v budování zaměstnanecké značky nepovedlo, co nebylo pochopeno anebo bylo odmítnuto, a tak kritika může být pouze inspirací k tomu, to příště udělat lépe. Nikdo není dokonalý, a to ani nejlepší reklamní agentura nebo specialisté na tento marketing nebo employer branding. Učíme se vnímat naše zaměstnanec a jejich způsob myšlení, snažíme se pracovat na tom, aby prostředí jejich práce bylo lepší, smysl jejich pracovních činností více komunikován a společnost byla stále konkurenceschopná.

Je důležité s HR marketingem začít právě teď, než bude pozdě. Pokud si nejste jistí, jak toto téma uchopit, kontaktujte nás. Každý jsme totiž specialistou na konkrétní obory a doba, kdy si každý dělá vše sám a nejlépe, je dávno pryč.